• Modificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialModificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialAquesta llei dóna compliment al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, el qual preveu una nova regulació de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. L'objectiu és modernitzar el funcionament i la gestió d'aquestes entitats privades, reforçant els nivells de transparència i eficiència i contribuint en més mesura a la lluita contra l'absentisme laboral injustificat i a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social. [+] Ampliar notícia

  • Asepeyo Oficina VirtualAsepeyo Oficina VirtualLa Mútua ha engegat Asepeyo Oficina Virtual (AOV), un canal de comunicació entre l'entitat i les empreses, assessories laborals i els treballadors de les empreses associades. [+] Ampliar notícia

  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Gestió responsable d'absentismeGestió responsable d'absentismeAsepeyo ajuda a les empreses a gestionar l'absentisme laboral amb un model integral basat en la responsabilitat social corporativa, la promoció de la salut i la implantació d'una cultura preventiva. Coneix els seus aspectes clau i com combinar-los per aconseguir els millors resultats. [+] Ampliar notícia

  • Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015En el Butlletí Oficial de l'Estat del 30 de desembre, es publica la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015.

    A més de les disposicions habituals de cada any, en les quals es determinen conceptes com el IPREM i les noves tarifes de cotització, la citada Llei conté altres normes relatives a la gestió de les prestacions que afecten a les Mútues.
    [+] Ampliar notícia

Sala de Premsa

Sala de premsa

Absentismo - Banner - Home

Altres pàgines Asepeyo