• Sistema d'incentius per a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral (RD 404/2010)Sistema d'incentius per a la prevenció i disminució de la sinistralitat laboral (RD 404/2010)El sistema d'incentius permet en la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral les empreses obtenen una reducció en les cotitzacions de contingències professionals, sempre que ho sol•licitin, i compleixin uns requisits determinats. El període per presentar les sol•licituds comença l'1 d'abril i finalitza el 15 de maig, tret de no prorrogar-se els terminis. [+] Ampliar notícia

  • Modificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialModificació del règim jurídic de les Mútues d'Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat SocialAquesta llei dóna compliment al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, el qual preveu una nova regulació de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. L'objectiu és modernitzar el funcionament i la gestió d'aquestes entitats privades, reforçant els nivells de transparència i eficiència i contribuint en més mesura a la lluita contra l'absentisme laboral injustificat i a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social. [+] Ampliar notícia

  • Asepeyo Oficina VirtualAsepeyo Oficina VirtualLa Mútua ha engegat Asepeyo Oficina Virtual (AOV), un canal de comunicació entre l'entitat i les empreses, assessories laborals i els treballadors de les empreses associades. [+] Ampliar notícia

  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Gestió responsable d'absentismeGestió responsable d'absentismeAsepeyo ajuda a les empreses a gestionar l'absentisme laboral amb un model integral basat en la responsabilitat social corporativa, la promoció de la salut i la implantació d'una cultura preventiva. Coneix els seus aspectes clau i com combinar-los per aconseguir els millors resultats. [+] Ampliar notícia

Sala de Premsa

Sala de premsa

Absentismo - Banner - Home

Altres pàgines Asepeyo